Մրցույթի հայտարարություն

Past Event

  • TIMING

    25 Հունիսի, 2024 To
  • address

Մրցույթի հայտարարություն

Գյուղատնտեսական ծառայությունների մատուցման մրցույթի հայտարարություն

Պահապան զարգացման հիմնադրամը իր <<Տավուշի միս արժեշղթայի զարգացում և գյուղատնտեսության խթանում>> ծրագրի շրջանակներում հայտարարում է գյուղատնտեսական բյույթի ծառայությունների մատուցման մրցույթ: Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է՝ Բերդի տարածաշրջանի սահմանամերձ գուղերի գյուղատնտեսության զարգացման աջակցություն՝ անասպահության համար անդհրաժեշտ կերակրաբազայի ստեղծման միջոցով:

Մրցույթի շրջանակներում պահանջվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները՝

ա/ Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանում հայտնաբերել գյուղատնտեսական նշանակության 15հա տարածությամբ չմշակվող կամ լքված հողեր;

բ/ հաստատել գործընկերային հարաբերությունների տվյալ ՏԻՄ-ի հետ և ընտրված հողատարածքներում կատարել հետևյալ գյուղատնտեսական աշխատանքները՝ մոլախոտի հեռացում, դաշտի մշակում, վարում, սերմնացան (ցորենի), պարարտում, բերքահավաք, պահեստավորում և վաճառք:

Աշխատանքների կատարման վայրը՝ ՀՀ Տավուշի մարզ, Բերդի տարածաշրջան,

Աշխատանքի կատարման ժամկետը՝ Օգոստոս, 2018 — Հուլիս, 2019:

Դիմորդները պետք է ներկայացնեն ծրագրի իրակացման վայրը և բյուջեն հետևյալ հասցեով՝ inga@pahapan.org; inga1977@gmail.com

Դիմումի վերջնաժամկետը՝ Օգոստոս 5, 2018: