«COVID-19 համաճարակից և պատերազմից տուժած անձանց հոգեբանական աջակցությունը Տավուշում» ծրագիր

covid-19-%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%af%d5%ab%d6%81-%d6%87-%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d6%80%d5%a1%d5%a6%d5%b4%d5%ab%d6%81-%d5%bf%d5%b8%d6%82%d5%aa%d5%a1%d5%ae-%d5%a1%d5%b6

«COVID-19 համաճարակից և պատերազմից տուժած անձանց հոգեբանական աջակցությունը Տավուշում» ծրագիր

«Պահապան» զարգացման հիմնադրամը, համագործածկությամբ «Հույսի Կամուրջ» հասարակական կազմակերպության, «Ապագա» հոգեբանական ծառայության և «Տեղ» հիմնադրամի, մեկնարկել է իր «COVID-19 համաճարակից և պատերազմից տուժած անձանց հոգեբանական աջակցությունը Տավուշում» ծրագիրը, որն իրականցվում է Եվրամիության  և «Մարդը Կարիքի մեջ» բարեգործական հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ:Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու Տավուշի մարզում հոգեբանական աջակցության համակարգի զարգացումը,  օժանդակելու մարզի դիմակայունության ամրապնդմանը և բարելավելու առավել խոցելի բնակչությանը տրամադրվող հոգեբանական ծառայությունների որակն  ու հասանելիությունը մարզի բոլոր համայնքներում:Ծրագրի շրջանակներում վերը նշված գործընկեր կազմակերպությունները մարզում բնակվող Արցախից տեղահանված, ինչպես նաև  հաշմանդամություն ունեցող և խոցելի խմբերի այլ անձնանց համար կստեղծեն  հոգեբանական խնդիրների վերհանման, ուղղորդման և ծառայության տրամադրման մասնագիտական հարթակ` իրականացնելով հետևյալը.

— Մարզում գործող հոգեբան-մասնագետների, ԵՊՀ-ԻՄ հոգեբան-ուսանողների և մարզի բժիշկների վերապատրաստում,

— դպրոցականների և հաշմանադմություն ունեցող երիտասարդների ներառում հոգեբանական զարգացման ծրագրերում,

— մարզի բնակչության շրջանում հոգեբանական դիմակայունության և աջակցության ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքերի իրականացում: Ծրագիրը կիրականացվի մինչև 12.04.2022թ.