Tag: #tavush #covid19

  • «COVID-19 համաճարակից և պատերազմից տուժած անձանց հոգեբանական աջակցությունը Տավուշում» ծրագիր

    «Պահապան» զարգացման հիմնադրամը, համագործածկությամբ «Հույսի Կամուրջ» հասարակական կազմակերպության, «Ապագա» հոգեբանական ծառայության և «Տեղ» հիմնադրամի, մեկնարկել է իր «COVID-19 համաճարակից և պատերազմից տուժած անձանց հոգեբանական աջակցությունը Տավուշում» ծրագիրը, որն իրականցվում է Եվրամիության  և «Մարդը Կարիքի մեջ» բարեգործական հասարակական կազմակերպության ֆինանսավորմամբ:Ծրագիրը նպատակ ունի խթանելու Տավուշի մարզում հոգեբանական աջակցության համակարգի զարգացումը,  օժանդակելու մարզի դիմակայունության

    Read More